enpl
SGGW SGGW

XXV Konferencja
Metody Ilościowe
w Badaniach
Ekonomicznych

Konferencja 2018 (18 – 19 czerwca 2018, SGGW w Warszawie)

Gośćmi Specjalnymi Konferencji byli:

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Bolesław Borkowski (SGGW) – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Hanna Dudek prof. SGGW (SGGW)
 • Dr hab. Szczepan Figiel prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. dr Paolo Gajo (University of Florence) – Włochy
 • Prof. dr Yuriy Kondratenko (Petro Mohyla Black Sea State University) – Ukraina
 • Prof. dr Vassilis Kostoglou (Alexander Τechnological Educational Institute of Thessaloniki) – Grecja
 • Prof. dr hab. Leszek Kuchar (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kufel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Karol Kukuła (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Kwater prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr Yochanan Shachmurove (The City College of The City University of New York) – USA
 • Dr hab. Ewa Syczewska prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński (SGGW)

Komitet organizacyjny:

  • dr Michał Gostkowski
  • dr Stanisław Jaworski
  • dr Grzegorz Koszela
  • dr Sylwia Łaba
  • dr inż. Luiza Ochnio – Przewodnicząca
  • mgr Dominik Sieradzki
  • mgr Agnieszka Tekień
  • mgr Dominika Urbańczyk

Książka streszczeń – pobierz
Prezentacje – wyświetl
Galeria zdjęć – wyświetl
Patroni Honorowi

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski

  

.: Kontakt: konferencja_mibe@sggw.edu.pl | tel. 22 59 37 222 | Katedra Ekonometrii i Statystyki | Instytut Ekonomii i Fiansów | SGGW :.