XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2023

organizowana przez

Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie

Termin Konferencji: 21 czerwca 2023 (środa)

Miejsce Konferencji: konferencja online (MS Teams)

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych organizowanej w dniu 21 czerwca 2023 r. Konferencja poświęcona jest prezentacji (w sesjach polskojęzycznych lub anglojęzycznych) najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zastosowań ekonometrii, statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii. Więcej o tematyce Konferencji w zakładce Tematyka.

Serdecznie zapraszamy do publikacji referatów wygłoszonych na konferencji. Informacje o zasadach publikacji w czasopiśmie Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych w zakładce Publikacja. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z 2023 roku z liczbą punktów 70.