XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2024

organizowana przez

Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie

oraz

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Warszawie

Termin Konferencji: 20 czerwca 2024 (czwartek)

Miejsce Konferencji: SGGW w Warszawie

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  pragną serdecznie zaprosić do udziału w XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych organizowanej w dniu 20 czerwca 2024 r.

Konferencja MIBE 2024 poświęcona jest prezentacji (w sesjach polskojęzycznych lub anglojęzycznych) najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zastosowań ekonometrii, statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii. Więcej o tematyce Konferencji w zakładce Tematyka.

Współorganizator – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

IOŚ-PIB jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą w zakresie ochrony środowiska.

Wysokie kwalifikacje, duża aktywność i zaangażowanie kadry Instytutu, a także odpowiadający standardom europejskim poziom prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, przyczyniły się do uzyskania pozycji liczącego się ośrodka badawczego zarówno w krajowym środowisku naukowym, jak i za granicą, a także wiarygodnego, w pełni profesjonalnego partnera dla środowiska gospodarczego.

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji referatów wygłoszonych na konferencji. Informacje o zasadach publikacji w czasopiśmie Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych w zakładce Publikacja. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z 2023 roku z liczbą punktów 70. Od stycznia 2024 roku – 20 punktów – odwołanie procedowane.