enpl
SGGW SGGW

XXV Konferencja
Metody Ilościowe
w Badaniach
Ekonomicznych

Konferencja 2017 (19 – 20 czerwca 2017, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie)

Gośćmi Specjalnymi Konferencji byli:

 • Prof. Ryszard Budziński – Uniwersytet Szczeciński,
 • Prof. Czesław Domański – Uniwersytet Łódzki,
 • Prof. Stanisław Gędek – Politechnika Rzeszowska,
 • Prof. Karol Kukuła – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Prof. Włodzimierz Okrasa – GUS,
 • Prof. Tadeusz Trzaskalik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Prof. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski,
 • Prof. Dorota Witkowska – Uniwersytet Łódzki.

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Bolesław Borkowski (SGGW) – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Hanna Dudek prof. SGGW (SGGW)
 • Dr hab. Szczepan Figiel prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. dr Paolo Gajo (University of Florence) – Włochy
 • Prof. dr Yuriy Kondratenko (Petro Mohyla Black Sea State University) – Ukraina
 • Prof. dr Vassilis Kostoglou (Alexander Τechnological Educational Institute of Thessaloniki) – Grecja
 • Prof. dr hab. Leszek Kuchar (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kufel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Karol Kukuła (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Kwater prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr Yochanan Shachmurove (The City College of The City University of New York) – USA
 • Dr hab. Ewa Syczewska prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński (SGGW)

Komitet organizacyjny:

 • dr Michał Gostkowski
 • dr Grzegorz Koszela
 • dr Luiza Ochnio
 • mgr Dominik Sieradzki
 • prof. dr hab. Wojciech Zieliński – Przewodniczący

Książka streszczeń – pobierz
Prezentacje – wyświetl
Galeria zdjęć – wyświetl
Patroni Honorowi


  
.: Kontakt: konferencja_mibe@sggw.edu.pl | tel. 22 59 37 222 | Katedra Ekonometrii i Statystyki | Instytut Ekonomii i Fiansów | SGGW :.