Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa 15.05.2023
Przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim i angielskim) 02.06.2023
Udział w konferencji jest bezpłatny