Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa 31.05.2024
Przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim i angielskim) 03.06.2024
Opłata konferencyjna 500 zł 31.05.2024

Wpłaty należy dokonać na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank Pekao S.A.

44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

tytułem: MIBE 2024 – imię i nazwisko uczestnika oraz nr 507-20-910400-W00361-99

Opłata konferencyjna pokrywa koszty m.in.:

  • Posiłków w czasie trwania konferencji
  • Udziału w uroczystej kolacji
  • Przygotowania publikacji

Opłata konferencyjna nie pokrywa:

  • Kosztów noclegu
  • Kosztów podróży