Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych jest coroczną konferencją naukową organizowaną przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie. Celem głównym konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i integracja polskich oraz zagranicznych środowisk akademickich, zajmujących się zastosowaniami statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • ekonometrii, statystyki i biometrii,
  • zastosowań statystyki i innych metod ilościowych w ekonomii, zarządzaniu, logistyce, naukach przyrodniczych,
  • wielowymiarowej analizy porównawczej,
  • inżynierii finansowej i badań operacyjnych,
  • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
  • data science.

Zapraszamy do prezentacji swoich prac w sesjach polskojęzycznych lub anglojęzycznych.