enpl
SGGW SGGW

XXV Konferencja
Metody Ilościowe
w Badaniach
Ekonomicznych

Konferencja 2016 (20 – 21 czerwca 2016)

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Bolesław Borkowski (SGGW) – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Leszek Kuchar (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Karol Kukuła (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kufel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW (SGGW)
 • Dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa)
 • Dr hab. Ewa Syczewska, prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa)
 • Dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński (SGGW)
 • Prof. dr Vassilis Kostoglou (Alexander Τechnological Educational Institute of Thessaloniki) – Grecja
 • Prof. dr Yochanan Shachmurove (The City College of The City University of New York) – USA
 • Prof. dr Paolo Gajo (University of Florence) – Włochy
 • Prof. dr Yuriy Kondratenko (Petro Mohyla Black Sea State University) – Ukraina

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Grzegorz Koszela – Przewodniczący
 • dr Monika Krawiec
 • dr hab.  Joanna Landmesser
 • dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
 • dr Monika Zielińska – Sitkiewicz
 • dr inż. Luiza Ochnio
 • mgr Tomasz Śmiałowski
 • mgr Krzysztof Gajowniczek
 • mgr Michał Gostkowski
 • mgr Marcin Olszewski

Program konferencji – pobierz

.: Kontakt: konferencja_mibe@sggw.edu.pl | tel. 22 59 37 222 | Katedra Ekonometrii i Statystyki | Instytut Ekonomii i Fiansów | SGGW :.