KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI MIBE 2023

  • dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW – Przewodnicząca
  • dr Stanisław Jaworski
  • dr hab. Paweł Kobus
  • dr Łukasz Pietrych
  • mgr Rafał Miśta
  • dr Agnieszka Tekień
  • dr Tomasz Woźniakowski

e-mail: konferencja_mibe@sggw.edu.pl

Miejsce Konferencji: konferencja online (platforma MS Teams)