KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI MIBE 2024

  • dr Monika Zielińska – Sitkiewicz – Przewodnicząca
  • dr Mariola Chrzanowska
  • dr Stanisław Jaworski
  • dr hab. Monika Krawiec
  • dr Tomasz Woźniakowski
  • dr inż. Jolanta Kotlarska
  • mgr Robert Woźniak
  • mgr inż. Dominika Dębowska (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy)

e-mail: konferencja_mibe@sggw.edu.pl

Miejsce Konferencji: SGGW w Warszawie