e-mail:  konferencja_mibe@sggw.edu.pl

adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW

Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Telefon: +48 22 59 37 222

 

Kontakt w sprawie czasopisma
https://qme.sggw.edu.pl/
Publikacja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) wydawana jest przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie od 2001 r.

Początkowo Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych ukazywały się jako monografia.

Od 2011 r. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest czasopismem. Czasopismo jest dostępne w wersji drukowanej (jako wersji pierwotnej, nr ISSN 2082-792X) oraz w wersji elektronicznej (e-ISSN 2543-8565).