Prezentacje

  1. mgr Paulina Broniatowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Population ageing and inflation

  1. dr Andrzej Karpio (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) O pewnej „anomalii” w wycenie intrumentów dłużnych

  1. dr Justyna Kujawska (Politechnika Gdańska) Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE

  1. mgr Aleksandra Pawłowska (Państwowy Instytut Badawczy) Identyfikacja efektów oddziaływania synergii między dopłatami na wzrost wydajności czynnika pracy w polskich gospodarstwach rolnych

  1. mgr Dominik Sieradzki, prof. Wojciech Zieliński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Przykład zastosowania optymalnej alokacji w estymacji frakcji

  1. prof. Tadeusz Trzaskalik, dr hab. Maciej Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Wybór portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego

  1. mgr Dominika Urbańczyk, dr hab. Joanna Landmesser (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Porównanie rozkładu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce semiparametryczną metodą ważenia DFL

  1. prof. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki), dr Aleksandra Matuszewska-Janica (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Jakie czynniki powodują występowanie implikowanych płcią nierówności płacowych w krajach Unii Europejskiej?