XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2019

pod patronatem JM Rektora SGGW prof dr hab. Wiesława Bielawskiego

organizowana przez

Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

Termin Konferencji: 17 – 19 czerwca 2019 (poniedziałek-środa)

Miejsce Konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Kampus Główny, budynek 34

Goście Specjalni:

Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych poświęcona jest prezentacji (w sesjach po polsku lub po angielsku) najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zastosowań statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii. Więcej o tematyce Konferencji w zakładce Tematyka.

Serdecznie zapraszamy do publikacji referatów wygłoszonych na konferencji. Informacje o zasadach publikacji w czasopiśmie Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych w zakładce Publikacja.

Komitet Naukowy Konferencji podejmie decyzję o publikacji najlepszych prac w czasopiśmie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (20 pkt w roku 2019).