XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2018

organizowana przez

Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

Termin Konferencji: 18 – 19 czerwca 2018 (poniedziałek, wtorek)

Miejsce Konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Kampus Główny, budynek 34

Goście Specjalni:

Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych poświęcona jest prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zastosowań statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii. Więcej o tematyce Konferencji w zakładce Tematyka.

Serdecznie zapraszamy do publikacji referatów wygłoszonych na konferencji. Informacje o zasadach publikacji w zakładce Publikacja.