XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2018

pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego

organizowana przez

Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

z udziałem Gościa Honorowego JM Rektora SGH profesora Marka Rockiego

Termin Konferencji: 18 – 19 czerwca 2018 (poniedziałek, wtorek)

Miejsce Konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Kampus Główny, budynek 34

Goście Specjalni:

Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych poświęcona jest prezentacji (w sesjach po polsku lub po angielsku) najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zastosowań statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii. Więcej o tematyce Konferencji w zakładce Tematyka.

Serdecznie zapraszamy do publikacji referatów wygłoszonych na konferencji. Informacje o zasadach publikacji w czasopiśmie Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych w zakładce Publikacja.

Wybrane prace zostaną opublikowane w Statistics in Transition New Series (15 pkt. Lista B MNiSW) lub Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis (14 pkt. lista B MNiSW, publikacja on-line na platformie De Gruyter Open – publikacja wiąże się z dodatkową opłatą 600 zł). Zgłoszone artykuły poddane będą wstępnej ocenie Komitetu Naukowego Konferencji, a następnie procesowi recenzowania w redakcji czasopisma. Zasady formatowania są podane na stronach czasopism.

Oprawa muzyczna konferencji: kwartet smyczkowy OBLIGATO (http://www.kwartetobligato.pl/).