Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wskazany w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i jest zgodna z polityką serwisu www.sggw.pl

More information about Cookies policy