Opłata konferencyjna wynosi 1000 PLN i obejmuje;

  • wyżywienie
  • nocleg
  • materiały konferencyjne
  • ewentualną publikację w jednym z czasopism (Publikacja)

Opłaty należy dokonać na konto konferencji:

numer konta: 96 1240 6003 1111 0000 4944 6049

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać numer subkonta:
507 – 20 – 130300 – P00035 – 99
oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 


Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa 29.05.2017
Przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim i angielskim) 29.05.2017
Dokonanie opłaty i przesłania potwierdzenia opłaty 29.05.2017
Informacja o programie Konferencji 05.06.2017
Przesłanie ostatecznej wersji artykułu do recenzji (język angielski lub polski) 26.06.2017