Opłata konferencyjna wynosi 900 PLN i obejmuje;

  • wyżywienie
  • materiały konferencyjne
  • ewentualną publikację (Publikacja)

Opłaty należy dokonać na konto konferencji:

numer konta: 96 1240 6003 1111 0000 4944 6049

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać numer subkonta:
507-20-130300-Q00017-99
oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 


Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa 28.05.2018
Przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim i angielskim) 28.05.2018
Dokonanie opłaty i przesłania potwierdzenia opłaty 28.05.2018
Informacja o programie Konferencji 11.06.2018
Przesłanie ostatecznej wersji artykułu do recenzji (język angielski lub polski) 25.06.2018