Opłata konferencyjna wnoszona do dnia 31 maja 2019 wynosi 1000 PLN i obejmuje:

  • 3 obiady i uroczystą kolację
  • materiały konferencyjne
  • ewentualną publikację (Publikacja)

Opłaty należy dokonać na konto konferencji:

numer konta: 96 1240 6003 1111 0000 4944 6049

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać numer subkonta:
507-20-130300-R00037-99
oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 


Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa 26.05.2019
Przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim i angielskim) 26.05.2019
Dokonanie opłaty i przesłania potwierdzenia opłaty 31.05.2019
Informacja o programie Konferencji 10.06.2019
Przesłanie ostatecznej wersji artykułu do recenzji (język angielski lub polski) 30.06.2019