Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa 2022
Przesłanie streszczenia referatu (w języku polskim i angielskim) 2022
Informacja o programie Konferencji 2022

Opłata konferencyjna pobierana jest jedynie za publikację artykułu w The Quantitative Methods in Economics.

Dane do wniesienia opłaty:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank Pekao S.A.  44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

tytułem MIBE 2022 – imię i nazwisko Uczestnika, konferencja 507-20-910400-U00121-99,

Koszt: 150 zł