W ramach opłaty konferencyjnej proponujemy publikację artykułu w jednym z dwóch czasopism.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (nr ISSN: 2082-792X). Czasopismo wydawane jest przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie i znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowych czasopism punktowanych (Lista B poz. 986) z dziewięcioma punktami.

Statistics in Transition new series (nr ISSN: 1234-7655). Czasopismo wydawane jest przez Główny Urząd Statystyczny i znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowych czasopism punktowanych (Lista B poz. 1680) z piętnastoma punktami.

Prace przeznaczone do publikacji prosimy nadsyłać na adres konferencji. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do skierowania nadesłanej pracy do jednego z czasopism.