KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

  • dr Michał Gostkowski
  • dr Stanisław Jaworski
  • dr Grzegorz Koszela
  • dr Sylwia Łaba
  • dr inż. Luiza Ochnio – Przewodnicząca
  • mgr Dominik Sieradzki
  • mgr Agnieszka Tekień
  • mgr Dominika Urbańczyk

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 3/50
02-787 WARSZAWA

tel. 22 59 37 253
tel. 22 59 37 222
e-mail: mibe@sggw.pl

Miejsce Konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Kampus Główny, budynek 34