KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI MIBE 2022

  • dr Monika Zielińska – Sitkiewicz – Przewodnicząca
  • dr Mariola Chrzanowska – Vice-Przewodnicząca
  • dr hab. Joanna Lamdmesser – Rusek  – przewodniczenie stronie naukowej
  • dr hab. Paweł Kobus
  • dr Ewa Wasilewska
  • dr Tomasz Woźniakowski
  • dr Dorota Żebrowska -Suchodolska

e-mail: konferencja_mibe@sggw.edu.pl

Miejsce Konferencji: konferencja online (platforma MS Teams)